Profil

Hos oss kan ni dra fördel av 30 års erfarenhet av internationell handel med trävaror och träbaserat skivmaterial. Vi säljer eller förmedlar produkter från Tyskland, Belgien, Polen, Baltikum, Ryssland, Finnland, Sverige, Sydostasien samt Syd- och Nordamerika. 
Produktportföljen omfattar

  • Träfiberskivor
  • fanerade skivor på basis av plywood, MDF, spånskivor eller lamell.
  • rå eller filmbelagd lövträ- och barrträplywood
  • Sågade trävaror av löv- eller barrträ samt halvfabrikat och färdigprodukter
  • Listverk av MDF och massivträ
  • Takspån, terrassbrädor och utvändig fasadbeklädnad
  • samt olika specialprodukter som flexibelt fanér och böjbar plywood

Våra kunder är huvudsaklingen importörer i det tysktalande Europa, de nordiska länderna  samt i de angränsande europeiska länderna.
Vår service omfattar: detaljerat urval av producenter & exportörer , kreativa transportlösningar med båt, järväg eller lastbil samt kompetent och neutral rådgivning.

Frössling Holzprodukte (FHP) är medlem i Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. (GDHolz) och sedan många år medlem i fackavdelningen för utrikeshandel.


Telefon: +49 (0)40 - 48 46 20  eller  
Email