Sågade trävaror av barrträ

Vi erbjuder sågade trävaror från ledande tillverkare i USA, Kanda och Ryssland. Även bearbetade produkter kan erbjudas. Träslag: Sibirisk lärk, Western Red Cedar, Southern Yellow Pine och Oregon Pine (Douglas Fir).  
Ursprung
Träslag
Standarddimensioner
Kanada Western Red Cedar clears green eller KD
Douglas Fir clears KD
7/4", 8/4", 10/4", 12/4", 16/4", 24/4"
Ryssland sibirisk lärk KD  
USA Oregon Pine clears KD och Southern Yellow Pine SAPS KD