Filmbelagd lövträplywood

Filmbelagd lövträplywood kan vi leverera med björkkärna eller poppelkärna i följande utförande (vanlig kvalitet A/A och vanlig kantförseglad):
Format (björkkärna)
3050 x 1530/1200 mm, 2500 x 1250 mm samt 2500 x 1200 mm och 2500 x 600 mm
Format (poppelkärna)
2500 mm x 1200/600 mm
Tjocklekar 4, 8, 9, 12, 15, 18, 21 mm
Limning exterior fenollimmad (adekvat WBP/ BFU 100/ EN 314-2)
Filmbelägning Film/Film 120 g/m² eller Film/Vira 120 g/m²