Fanerad lamell

The lamell (block plywood) we offer is of high-grade 5-layer (double-cross) construction. It consists of the lath core (Al/Björk eller Furu), 2 x cross-band, 2 x face veneer Al/Björk eller Pine. Furu också längsfanerad
Format, double-cross, tvärfanerad
1220 mm x 2440 mm and 1250 mm x 2500 mm
Format, längsfanerad ?
2500 mm x 1220 mm/1810 mm
Tjocklekar inkl. fanér
16, 19, 23, 29 mm
Kvalitet  B/BB eller BB/BB
Limning interior (MR)  E1
Skivorna kan leveras färdiglackerade med eller utan skyddsfolie